علم دوش فلت آلما مشکی طلایی
FLAT ALMA SHOWER STAND
شودر

2609

علم دوش دو حالته دارای سر دوش ثابت بزرگ و سردوش متحرک کوچک رنگبندی مشکی طلایی
۲۲,۷۴۲,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر دوش حمام توکار روگن مشکی طلایی
RUGEN BATHROOM SHOWER FAUCET
شودر

2576

شیر دوش حمام توکار با پلیت اهرمی، رنگبندی مشکی طلایی با کارتریج سرامیکی و نازل های سیلیکونی (با قابلیت رسوب گیری کمتر)
۲۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر دوش حمام توکار رومر مشکی طلایی
RUMER BATHROOM SHOWER FAUCET
شودر

2573

شیر دوش حمام توکار با پلیت اهرمی، رنگبندی مشکی طلایی با کارتریج سرامیکی و نازل های سیلیکونی (با قابلیت رسوب گیری کمتر)
۲۵,۴۹۴,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر دوش حمام یونیک مشکی طلایی
UNIQUE BATHROOM SHOWER FAUCET
شودر

2566

شیر دوش حمام اهرمی رنگبندی مشکی طلایی با کارتریج سرامیکی و پرلاتور کاهنده مصرف آب
۱۶,۸۵۵,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر روشویی پایه کوتاه (ثابت) یونیک مشکی طلایی
UNIQUE BATHROOM SINK FAUCET
شودر

2506

شیر روشویی اهرمی رنگبندی مشکی طلایی با کارتریج سرامیکی و پرلاتور کاهنده مصرف آب
۱۵,۴۴۳,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر روشویی پایه کوتاه (ثابت) تیفانی مشکی طلایی
TIFANI BATHROOM SINK FAUCET
شودر

2489

شیر روشویی اهرمی رنگبندی مشکی طلایی با کارتریج سرامیکی و پرلاتور کاهنده مصرف آب
۱۸,۸۶۵,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر روشویی پایه کوتاه (ثابت) یونیک پلاس مشکی طلایی
UNIQUE PLUS BATHROOM SINK FAUCET
شودر

2475

شیر روشویی اهرمی رنگبندی مشکی طلایی با کارتریج سرامیکی و پرلاتور کاهنده مصرف آب
۱۵,۴۴۳,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر روشویی پایه کوتاه (ثابت) مارینو مشکی طلایی
MARINO BATHROOM SINK FAUCET
شودر

2450

شیر روشویی اهرمی رنگبندی مشکی طلایی با کارتریج سرامیکی و پرلاتور کاهنده مصرف آب
۱۳,۰۶۸,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر توالت روکار تیفانی مشکی طلایی
TIFANI TOILET FAUCET
شودر

2394

شیر توالت دوپایه اهرمی رنگبندی مشکی طلایی با کارتریج جواستیک
۲۰,۸۱۲,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
شیر توالت توکار رومر مشکی طلایی
RUMER TOILET FAUCET
شودر

2374

شیر توالت توکار اهرمی رنگبندی مشکی طلایی با کارتریج سرامیکی
۱۳,۷۷۶,۰۰۰ ریال (۱ عدد)